grass

אנחנו שומעים לא פעם בחדשות על זיהום אוויר, אותו אנחנו גם יכולים להרגיש בלא מעט מקומות ובלא מעט ימים ותקופות בשנה. אך לא פחות חמור מזה, קיים זיהום נוסף שיכול להשפיע עלינו, על איכות חיינו, בריאותנו, ולאורך שנים ארוכות.

מדובר על זיהום קרקע. פחות מתעסקים בו בתקשורת, בעיקר בגלל שמדובר בזיהום שקיים במקומות ואזורים ספציפיים, ובמקרים רבים ההשפעה שלו לכאורה היא על כמות קטנה יותר של אנשים בגלל המודעות לעניין. יחד עם זאת, כפי שנוכל לראות מיד, יש לכך השפעה משמעותית על חיינו ועל איכותם.

מה זה זיהום קרקע

המשמעות של זיהום קרקע היא מאוד פשוטה: מצב בו חומרים מזהמים נמצאים בתוך הקרקע ולמעשה מונעים כל אפשרות לקיום חיים סדירים ובריאים. זה יכול להיות קיום חיים אנושיים, וזה יכול להיות גם קשור לגידול חיות, פרחים וצמחים ועוד.

בדרך כלל זיהום קרקע, להבדיל מזיהום אוויר, פחות מתפשט, שכן האוויר לא בהכרח יכול לגרום לו להתנדף למקומות שונים, אך מאחר והוא סטטי, אז אם לא מטפלים בו הוא נשאר ויכול לייצר נזק משמעותי לקרקע.

כיצד נוצר זיהום קרקע

בדרך כלל זיהום קרקע נוצר כתוצאה משפיכת חומרים מזהמים, רעילים, אל תוך הקרקע. אנחנו יכולים לראות באדמות ליד מפעלים שעובדים עם חומרים מסוכנים, אשר שיחררו אותם אל הקרקע ללא פיקוח ובקרה. כמו כן, אנחנו יכולים לראות את זה במקומות בהם יש מערכות ביוב לא תקינות, וכל הביוב זורם על הקרקע ועוד.

זיהום קרקע, באופן טבעי נוצר כתוצאה מחוסר פיקוח, חוסר בקרה, ומצב בו הסביבה איננה מונעת זאת. במקרים רבים זה קורה מאחר והרשויות לא מבצעות אכיפה מסודרת וקפדנית בנושא, אך זה יכול להיות גם כתוצאה מטעות אנוש או נזק מערכתי, למשל, אם בטעות נשפכות חביות נפט באזור מסוים, בלי כוונה, אז הקרקע מזדהמת באופן מיידי.

איך מתמודדים עם זה?

בעיקרון, טיפול בזיהום קרקע הוא לא דבר פשוט ויכול לקחת גם הרבה מאוד זמן. הכל שאלה, למה הקרקע הזדהמה, מה הוביל לכך, וכן מה האפקט של הזיהום. יש מצבים שהזיהום הוא נקודתי אז אפשר לטפל בו על ידי פינוי החומר המזהם אך יש מקרים שהזיהום הוא עמוק ואז זה דורש זמן רב

הטיפול מתחיל בתהליך של ניתוח הקרקע והחומרים המזהמים, המטרה היא למדוד את רמת הזיהום ולאבחן את הסיבות לכך. בהמשך, בהתאם לתוצאות, מחליטים כיצד להתמודד עם החומר המזהם ועם המצב של הקרקע.

בהחלט ייתכן שלא יהיה ניתן כלל לטפל במצב, ואז תיאסר כל בנייה או כל פעילות אחרת במקום, וייתכן גם שתידרש פעילות ממושכת בשביל להגיע לתוצאה המיוחלת, קרי קרקע נקייה לגמרי מזיהום, אז יהיה אפשר להשתמש בה ללא חשש.