ספרי תורה

ספר תורה הוא הרבה יותר מטקסט, מדובר בפרויקט ענק הנעשה ביד אמן ומהווה באחת ממצוות עשה דאורייתא מהמרכזיות שבאורח החיים היהודי. המצווה חותמת את מניין המצוות והיא כוללת את כל עם ישראל. כלומר, מצווה כי כל אדם בישראל יכתוב לעצמו ספר תורה. הלכות רבות חלות על מצווה זו וכדי להבטיח שנוכל לקיים אותה ואף להדר בה, חשוב שיעמדו לרשותנו מומחים במלאכה העתיקה הזו.

על שום מה חייבים יהודים לכתוב לעצמם ספרי תורה?

מקור המצווה מופיע בשירת "האזינו" בה נכתב "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת". כלומר, על כל אדם לכתוב את התורה. על האדם לכתוב את הספר במו ידיו או לכל היותר להשתתף במלאכה, אדם שירש במשפחתו ספרי תורה שנכתבו כדין אינו יוצא ידי חובה. עליו לכתוב הוא עצמו ספר תורה חדש. הריבוי בכתיבת ספרי תורה מבטיחה שתורה לעולם לא תשתכח מישראל ומגדילה ומאדירה את התורה. ישנם שני טעמים מרכזיים למצווה זו:

המשכיות התורה

אומרת המשנה, "כל המקיים מצווה זו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני". כלומר, בעצם כתיבת התורה על פי כל כללי הכתיבה, על הקלף המתאים ועם הדיו, ממשיך היהודי את המיזם עתיק היומין של כתיבת והעתקת התורה בשרשרת רציפה ובלתי פוסקת. 

תפוצת התורה

כאשר בכל בית בישראל נכתבים ספרי תורה, הופכת התורה לנפוצה ונגישה, "בקרן זווית". כל אדם בישראל במציאות כזו יוכל פשוט לשלוח יד, לעיין בתורה ולקיים את כל מצוות ה'. כאשר בכל דור ודור נכתב ספר חדש, אנו מבטיחים כי מצב הכתב יהיה טוב וניתן יהיה לקרוא וללמוד בספר לאורך כל חיי האדם וצאצאיו, עד שיתבגרו אף הם ויכתבו ספר תורה בעצמם. 

כיצד מקיימים את המצווה

מצווה זו בוודאי מעלה במבט ראשון תמיהה. הרי רובנו לא הוכשרנו כסופרי סתם ואיננו יודעים כיצד לעבוד עם קלף, דיו וקולמוס. אין ספק כי המצווה המהודרת ביותר תהיה שיכתוב אדם את התורה במו ידיו על הקלף. עם זאת, אם אינו יודע כיצד לבצע את המלאכה, אם אינו יודע קרוא וכתוב כלל או אם טרוד הוא בעיסוקיו ואינו יכול להתפנות למיזם המורכב וארוך הטווח, רשאי לשכור סופר שיכתוב עבורו את ספר התורה. כך יוכל לצאת ידי חובתו. 

ככל שהזמין היהודי את ספר התורה במיוחד על מנת שיכתוב אותו סופר, תיחשב לו המצווה מן המובחר. עם זאת, אם יקנה ספר תורה שכבר הושלם, לא תקוים המצווה מן המובחר. לעתים קרובות, כדי ליהנות מהמצווה מן המובחר, נוהגים רבים בישראל לקנות ספר תורה מוכן, אשר טרם הושלמו בו מספר אותיות אחרונות. לאחר מכן, מושלמת הכתיבה על ידי הסופר כאשר הספר בבעלות האדם וכך זוכה הוא למצווה מן המובחר. 

למגוון ספרי קודש נוספים היכנסו לאתר הצדיק, לחצו כאן.